Bewo­ners­ga­ra­ge Floridastraat abonnement

Voor deze loca­tie is het moge­lijk om een bewo­ner­sa­bon­ne­ment af te slui­ten voor de direct omwo­nen­den van parkeergarage Floridastraat, een der­ge­lijk abon­ne­ment wordt onder strik­te voor­waar­den toegekend.

De prijs voor dit maand­abon­ne­ment is € 16,83.

Dit abon­ne­ment geeft 24 uur per dag 7 dagen per week onbe­perkt toe­gang tot de open­ba­re parkeergarage Floridastraat in Haarlem.

U kunt slechts één bewo­ner­sa­bon­ne­ment, met maxi­maal 1 ken­te­ken, afne­men voor deze parkeergarage per adres.
Enkel bewo­ners van Cali­for­ni­ë­plein 19 t/m 177 komen in aan­mer­king voor het bewo­ner­sa­bon­ne­ment Floridastraat, met uit­zon­de­ring van Cali­for­ni­ë­plein 139 & 140.

De voor­de­len van het bewo­ner­sa­bon­ne­ment Floridastraat:

  • Maxi­ma­le flexibiliteit;
  • Een­vou­dig vlak­bij uw woning parkeren;
  • Bui­ten de ope­nings­tij­den ver­bo­den voor onbevoegden.

Voor meer infor­ma­tie over het bewo­ner­sa­bon­ne­ment Floridastraat zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.