Over Parkeerservice

Parkeerservice Spaarnelanden voert al meer dan 15 jaar het beheer en exploitatie van de parkeervoorzieningen in Haarlem. Met onze kennis van de stad en haar omgeving, haar bewoners en haar bezoekers staan wij voor een optimale en klantvriendelijke dienstverlening. Wij beheren voor de gemeente Haarlem de openbare parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets, daarnaast voeren wij ook het beheer van parkeervoorzieningen voor ondernemers en VVE’s.

Optimale dienstverlening

Parkeerservice Spaarnelanden ontvangt jaarlijks meer dan 3,5 miljoen bezoekers in de openbare parkeergarages. Voor iedere bezoeker willen wij parkeren zo aangenaam en eenvoudig mogelijk maken. Dynamische, klantgerichte en innovatieve dienstverlening staat daarom bij ons centraal. Op deze manier kunnen wij de bewoners, bezoekers en zakelijke partners van Haarlem de beste parkeerservice bieden en daarbij ontzorgen. Onze medewerkers hebben passie voor hun vak en staan 24 uur per dag voor u klaar.

Beheer en exploitatie

Parkeerservice Spaarnelanden heeft jarenlange ervaring in de parkeerwereld. Wij weten wat er speelt; op het gebied van parkeren én binnen Haarlem en haar omgeving. Hierdoor kunnen wij anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen en onze kennis delen door maatwerk te leveren. Wij verzorgen de exploitatie en het beheer van bestaande en nieuwe parkeervoorzieningen. In een oriënterend gesprek bespreken wij met de klant de specifieke wensen en dragen wij ideeën aan. Op deze manier ondersteunen wij een maximaal rendement op de investeringen. Vanzelfsprekend houden wij hierbij rekening met de juiste balans tussen een optimale leefomgeving, kosten, innovatie en duurzaamheid.

Over Spaarnelanden

Spaarnelanden wil, nu en in de toekomst, de motor zijn voor een duurzame en plezierige leefomgeving voor burgers, bezoekers en bedrijven. Binnen onze diverse werkgebieden gaan wij tot het uiterste om Haarlem en Zandvoort nog mooier, schoner en aangenamer te maken. Wij vinden het belangrijk dat bewoners, bezoekers en zakelijke partners kunnen genieten van een optimale leefomgeving. Verduurzaming speelt daarbij een essentiële rol.

Duurzaamheid

Parkeerservice Spaarnelanden vindt duurzaamheid belangrijk. Wij dragen graag bij aan een gezond milieu en nemen onze verantwoordelijkheid daarin heel serieus. In dit kader zijn wij in het bezit van de volgende certificeringen:

  • CO₂ trede 5

Onze certificering voor de CO₂-prestatieladder trede 5 vormt een goede basis voor ons om de komende jaren verder te verduurzamen. De CO₂-prestatieladder trede 5 stelt zowel aan onze organisatie als aan onze leveranciers en onderaannemers hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en transparantie.

  • ISO 14001:2015 certificaat

Parkeerservice Spaarnelanden is in het bezit van het ISO 14001:2015 certificaat. Dit stelt eisen aan ons milieumanagementsysteem. Belangrijke aspecten in ons milieubeleid zijn het gebruik van groene stroom, het gebruik van LED-verlichting, het terugbrengen van de gemiddelde CO₂-uitstoot van ons wagenpark en het milieubewustzijn van onze medewerkers.

  • ISO 9001:2015 certificaat

Parkeerservice Spaarnelanden beschikt over het ISO 9001:2015 certificaat. De inrichting van ons kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor dienstverlening die voldoet aan de eisen van de klant en de geldende wet- en regelgeving. Voortdurende kwaliteitsverbetering is hiermee verankerd in onze organisatie.

  • VCA gecertificeerd

Parkeerservice Spaarnelanden is bedrijfsbreed VCA** gecertificeerd. Hiermee garanderen wij dat wij alle uitvoerende werkzaamheden zo veilig mogelijk verrichten en eventuele ongevallenrisico’s uitsluiten. De werkprocedures voor onze onderaannemers zijn zo ingericht dat ook zij volgens onze veiligheidsvoorschriften werken.

Social Return on Investment (SROI)

Parkeerservice Spaarnelanden voelt zich sociaal maatschappelijk zeer betrokken en maakt zich sterk voor SROI. In dit kader zetten wij binnen onze organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Ook sturen wij actief op loopbaanplanning voor onze medewerkers.

Powered by