Straat­par­ke­ren

Haarlem heeft ver­schil­len­de par­keer­zo­nes waar betaald par­ke­ren geldt voor bezoe­kers van de buurt en waar bewo­ners of onder­ne­mers met een par­keer­ver­gun­ning kun­nen par­ke­ren. Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartphone.

Betaal­me­tho­den

. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

U kunt in Haarlem ook beta­len met de diver­se parkeer apps die zijn aan­ge­slo­ten bij het Nati­o­naal Parkeer Register.

Tarie­ven straatparkeren
Bin­nen­stad (Zone B)    Tarieven
Ma. t/m za. tus­sen 09.00 en 23.00 uur. Zon­dag tus­sen 13.00 en 23.00 uur    € 6,05 per uur
Noord/West/Zuid/Oost (Zone C)
Ma. t/m za. tus­sen 09.00 en 21.00 uur. Zon­dag tus­sen 13.00 en 23.00 uur    € 4,15 per uur
Schal­k­wijk (Zone S)
Ma. t/m za. tus­sen 09.00 en 23.00 uur. Zon­dag tus­sen 13.00 en 23.00 uur    € 1,25 per uur

U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerstdag.