Fietsenstalling Tempeliersstraat

Tempeliersstraat 66, 2012 EB Haarlem
Over fietsenstalling Tempeliersstraat

Fietsenstalling Tempeliersstraat is ide­aal voor fiet­sers die met het open­baar ver­voer ver­der wil­len rei­zen. De bus­hal­tes lig­gen direct voor de deur van deze fietsenstalling. Deze loca­tie is onder Haar­lem­mers ook wel bekend als ‘de Blau­we Tram’.

Aan­tal plekken
180

Ope­nings­tij­den

  • Maan­dag t/m woens­dag: 07:00 - 20:00 uur
  • Don­der­dag: 07:00 - 22:00 uur
  • Vrij­dag: 07:00 - 20:00 uur
  • Zater­dag: 09:00 - 22:00 uur
  • Op zon­dag gesloten

Tarie­ven - Stalling

  • Fiets over­dag: Gratis
  • Fiets per nacht: € 0,50
  • Brom­fiets, snor­fiets over­dag: € 0,70
  • Brom­fiets, snor­fiets per nacht: € 0,70

De maxi­ma­le aan­een­ge­slo­ten stal­lings­duur is tien dagen.

Betaal­me­tho­den
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

Faci­li­tei­ten
. OV knoop­punt
. Brom­mer­par­keer­plaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. Fiets­pomp
.. Bus­ver­bin­ding
.. Came­ra­toe­zicht
. Toi­let

Spel­re­gels
Helpt u mee om het vei­lig en opge­ruimd te houden?
Fiets met hoog stuur en/of kinderzitje?

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Fietsenstalling Tempeliersstraat