Betaal­ter­mi­nal Havenkantoor

Spaarn­dam­se­weg 1, 2022 EG Haarlem

Over betaal­ter­mi­nal Havenkantoor
Deze betaal­ter­mi­nal ligt direct naast het Haven­kan­toor en is hier­door ide­aal voor het com­bi­ne­ren van uw beta­ling voor ver­blijf en/of door­vaart. Ook kunt u hier fol­ders halen met diver­se leu­ke tips om te doen in Haarlem.

Ont­dek Haarlem van­af het water
Wilt u meer weten over de moge­lijk­he­den die Haarlem biedt? Down­load de fol­der Varen in Haarlem voor meer informatie.

Brug­tij­den, tarie­ven en ligplaatsen
Zie meer infor­ma­tie over brug­tij­den, tarie­ven en lig­plaat­sen op de web­si­te van de gemeente.

Havenkantoor