Haar­lem­se parkeer­garages en fietsenstallingen last van stroomstoring

Een groot deel van Haarlem kampt dins­dag­mid­dag 19 okto­ber met een stroom­sto­ring. De open­ba­re parkeer­garages en fietsenstallingen in het cen­trum van Haarlem heb­ben hier ook last van. O.a. de slag­bo­men en par­keer­au­to­ma­ten wer­ken niet.

Spaar­ne­lan­den doet er alles aan om de over­last zo veel moge­lijk te beper­ken. Om te zor­gen voor door­stroom in de parkeer­garages staan de slag­bo­men open tot­dat de stroom­sto­ring is opge­lost. Vol­gens Lian­der zal de sto­ring tot 13.45 duren.