Par­keer­zo­ne C

Zuid
Op straat par­ke­ren in Haarlem Zuid (Zone C Zuid)

Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hieronder:

Zone­num­mer: 36380

Regu­le­rings­tij­den
Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00
Zon­dag: 13:00 – 23:00

Tarie­ven
Per 60 minu­ten: € 4,15
Bij de Stop & Shop voor de eer­ste 30 minu­ten: € 0,60
Bij de Stop & Shop na de eer­ste 30 minu­ten, per 60 minu­ten: € 4,00
U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerstdag.

Betaal­me­tho­den
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met:
Park-line
Parkmo­bi­le
SMS­par­king
Yel­low­brick

Par­keer­ver­gun­ning

Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne C Zuid kunt u bij­na over­al in Haarlem Zuid par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur.

U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem.

Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone C Zuid

1e Emma­straat
2e Emmastraat
Asterstraat
Badhuisstraat
Bakkerstraat
Barendsestraat
Ben Neijndorffplein
Bloemhofstraat
Buitenrustlaan
Camphuijsstraat
Casteleynstraat
Char­ley Tooropplein
Coen Custerhof
Cruquiusstraat
De Keijstraat
Eendjespoortstraat
Emmastraat
Esschilderstraat
Flo­ra­park 7 tot en met 14
Floraplein
H.J. Koenenstraat
Hazepaterslaan
Ior­dens­straat (met uit­zon­de­ring van per­ceel 77 en 79, deze val­len onder zone B)
Jan Huijgensstraat
Julianastraat
Kam­per­laan one­ven nummers
Kam­per­laan vent­weg aan zuid­zij­de tus­sen Vliets­orgstraat en Bui­ten­rust­laan 31
Kamperstraat
Kamperzijstraat
Klaprooshof
Klaproosstraat
Klaverstraat
Klei­ne Hout­weg 127 tot en met 133
Koninginneweg
Koningsteinstraat
Koorstraat
Kor­te Poellaan
Krelagestraat
Lakenkopersstraat
Lange Poellaan
Langelaan
Leeghwaterstraat
Linschotenstraat
Lorentz­plein 19 tot en met 26
Mari Andriessenplein
Mecklenburgstraat
Mees­ter Joostenlaan
Merensplein
Nau­we Geldelozepad
Noor­der Emmakade
Olieslagerslaan
Palmstraat
Prinsenpad
Raam­sin­gel 2 t/m 6
Rijpstraat
Rozenprieelstraat
Rustenburgerlaan
Schneevoogtstraat
Spijkermanslaan
Stolbergstraat
Tempeliersstraat 1 tot en met 23
Tempeliersstraat 2 tot en met 20a
Tuinlaantje
Twijnderslaan
Tybautstraat
Van Eeden­straat 2 tot en met 20
Van Marumstraat
Van Zompelstraat
Vlietsorgstraat
Voorhelmstraat
Voorhoutstraat
Voortingplantsoen
Wagen­weg 25 tot en met 29
Wagen­weg 30 tot en met 104
Welgelegenstraat
Westerhoutpark
Weversstraat
Wilhelminapark
Wintertuinplein
Zui­der Bui­ten Spaarne
Zwanenburgplantsoen
Wil­lem Witsenstraat
Wouwermanstraat
Zocherstraat

Werk­zaam­he­den

Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.