Par­keer­zo­ne C

Noord
Op straat par­ke­ren in Haarlem Noord (Zone C Noord)

Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hieronder:

Zone­num­mer: 36370

Regu­le­rings­tij­den
Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00
Zon­dag t/m zater­dag: 13:00 – 23:00

Tarie­ven
Per 60 minu­ten: € 4,15
Bij de Stop & Shop voor de eer­ste 30 minu­ten: € 0,60
Bij de Stop & Shop na de eer­ste 30 minu­ten, per 60 minu­ten: € 4,00
U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerstdag.

Betaal­me­tho­den
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met:
Park-line
Parkmo­bi­le
SMS­par­king
Yel­low­brick

Par­keer­ver­gun­ning

Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne C Noord kunt u bij­na over­al in par­keer­zo­ne C Noord par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur.

U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem.

Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone C Noord

Ael­berts­bergstraat
Berckheijdestraat
Bloemfonteinstraat
Borneostraat
Breitnerstraat
Dr. Leijds­straat 1 tot en met 11
Dr. Leijds­straat 2 tot en met 8A
Flo­ris Arntzeniusstraat
Frans Halsplein
Frans Halsstraat
Gene­raal Bothastraat
Gene­raal Cronjéstraat *
Gene­raal de la Reystraat
Gene­raal de Wetstraat
Gene­raal Joubertstraat
Ger­rit van Heesstraat
Goltziusstraat
Grebberstraat
Holsteynstraat
Jacob Marisstraat
Jan de Braystraat
Jan Steenstraat
Javastraat
Johan­nes de Breukstraat
Johan­nes de Deoplein
Josef Israelstraat
Judith Leijsterstraat
Julianapark
Kennemerstraat
Kle­ver­laan 1 tot en met 9
Kle­ver­laan 2 tot en met 84
Kleverparkstraat
Kleverparkweg *
Kloos­ter­straat 1 tot en met 71
Kloos­ter­straat 2 tot en met 34
Kloppersingel
Kor­te Joh. de Breukstraat
Kor­te Ver­spron­ck­weg 2 tot en met 8
Leo Gestelstraat
Liz­zy Ansinghstraat
Maer­ten van Heemskerckstraat
Mauveplein
Mesdagstraat
Molenaerstraat
Nieu­we Landstraat
Patrimoniumstraat
Paul Krugerstraat
Pre­si­dent Steijnstraat
Pretoriaplein
Regulierstraat
Reitz­straat 1 tot en met 51
Reitz­straat 2 tot en met 36
Rozenhagenplein
Rozenhagenstraat
Ruysdaelstraat
Saenredamstraat
Santpoorterstraat
Schotersingel
Schoterstraat
Schoterweg
Soutmanstraat
Spaan­se­vaart­straat 1 tot en met 19
Spaan­se­vaart­straat 2 tot en met 12
Spaarn­dam­se­weg 2 tot en met 68
Sterrenpad
Talmastraat
Tetterodestraat
Torrentiusstraat
Tugelastraat
Van der Vinnestraat
Van Ostadestraat *
Velserstraat
Ver­spron­ck­weg 1 tot en met 259
Ver­spron­ck­weg 2 tot en met 146
Vredenrijkstraat
Vroomstraat
Vrouwehekstraat
W.B. Tholenstraat
Weissenbruchstraat
Wet­hou­der Roodenburgstraat
Wil­lem Witsenstraat
Wouwermanstraat
Zocherstraat

Werk­zaam­he­den

Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.