Oplaad­punt Van der Valk Hotel

Toe­kan­weg 2, 2035 LC Haarlem
Elek­tri­sche auto opla­den bij van Der Valk Hotel Haarlem

..
Fast Char­ger van maxi­maal 50kW (DC)

  • Laad­tijd: 30 tot 60 minu­ten tot 80% vol
  • Maxi­mum laad­snel­heid: 50kw
    De maxi­ma­le laad­snel­heid wordt bepaald door het voer­tuig zelf.
  • De lader is voor­zien van zowel Cha­De­Mo als CCS
  • Inclu­sief Tesla adapter

Regu­lar Char­gers van maxi­maal 22kW (AC)

  • 10 laad­pun­ten
  • Maxi­mum laad­snel­heid: 22kw
  • Laden met Type 2 stekker

Dit open­ba­re oplaad­punt is tot stand geko­men door samen­wer­king tus­sen Van der Valk hotel Haarlem en Spaarnelanden.

Stan­daard­ta­rief laden (laad­snel­heid tot 22 kW)
€ 0,55 per kWh incl. BTW

Stan­daard­ta­rief open­ba­re snel­la­ders (laad­snel­heid >22 kW)
€ 0,74 per kWh incl. BTW