Werk­zaam­he­den fietsenstalling Station 19 t/m 30 april

In de fies­ten­stal­ling van Station Haarlem vin­den van maan­dag 19 t/m vrij­dag 30 april 2021 werk­zaam­he­den aan de vloer plaats. Hier­door is de direc­te door­gang naar het NS-station tij­de­lijk geslo­ten. We ver­zoe­ken u gebruik te maken van de ove­ri­ge trap­pen bij het betre­den en/of ver­la­ten van de fietsenstalling.