Tij­de­lij­ke sluiting fietsenstalling Smedestraat

Van maan­dag 11 janu­a­ri tot uiter­lijk 3 april is fietsenstalling Sme­de­straat geslo­ten in ver­band met reno­va­tie­werk­zaam­he­den aan de vloer.

U kunt uw fiets par­ke­ren in de vol­gen­de fietsenstallingen:

  • Boter­markt (dage­lijks geopend)
  • Tempeliersstraat (geo­pend van ma t/m za)
  • Station (dage­lijks geopend)
  • Jacobijnestraat (geo­pend op zater­dag van 08.30 – 19.00)