Parkeergarage De Dreef over­dag afgesloten op 28 juli a.s.

Op woens­dag 28 juli 2021 is parkeergarage De Dreef van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten voor in- en uit­rij­dend ver­keer in ver­band met groot onder­houd aan de stroom­voor­zie­ning. Wij ver­zoe­ken gebrui­kers van de parkeergarage om hun voer­tuig, wan­neer nodig,  voor die tijd te ver­plaat­sen naar een ande­re par­keer­lo­ca­tie. Na 17.00 uur is de parkeergarage weer toegankelijk.