Eve­ne­ment Swim to Fight Cancer

Zon­dag 18 sep­tem­ber vindt het ini­ti­a­tief Swim to Fight Can­cer plaats in het Spaarne.

Bezoe­kers van parkeergarage De Appe­laar kun­nen op die dag tus­sen 12:00 en 17:00 uur eni­ge hin­der onder­vin­den tijdens het betre­den en ver­la­ten van de parkeergarage.

De parkeergarage is gedu­ren­de het eve­ne­ment gewoon geo­pend voor publiek.