Corona­maatregelen

In de parkeer­garages en fietsenstallingen gel­den maat­re­ge­len om ver­de­re ver­sprei­ding van het coro­na­vi­rus tegen te gaan.

De maat­re­ge­len kunt u hier nale­zen.