Zake­lijk abon­ne­ment Floridastraat

Het Zake­lijk abon­ne­ment Floridastraat biedt klan­ten opti­maal par­keer­ge­mak en maxi­ma­le flexi­bi­li­teit. De prijs voor dit maand­abon­ne­ment is € 11,25.

Dit abon­ne­ment geeft onbe­perkt toe­gang tus­sen 07.00 en 19.00 op maan­dag tot en met vrij­dag tot de open­ba­re parkeergarage Floridastraat.

U kunt slechts met één ken­te­ken tege­lijk gebruik maken van de parkeergarage Floridastraat.

De voor­de­len van het Zake­lijk abonnement:

  • Maxi­ma­le flexibiliteit;
  • Een­vou­dig vlak­bij uw werk parkeren;
  • Bui­ten de ope­nings­tij­den ver­bo­den voor onbevoegden.

Voor meer infor­ma­tie over het Zake­lijk abon­ne­ment Floridastraat zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.