Inwo­ners Haarlem formulier

    Bij­ge­voegd kopie van legi­ti­ma­tie­be­wijs: *

    Indien u een mach­ti­gings­for­mu­lier wilt aan­le­ve­ren om met behulp van auto­ma­ti­sche incasso’s te beta­len, klik dan hier.

    alge­me­ne voorwaarden.
    Bewijs dat je men­se­lijk bent door het selec­te­ren van vlag.