24/7 moto­rabon­ne­ment

Het 24/7 moto­rabon­ne­ment biedt motor­be­zit­ters opti­maal par­keer­ge­mak en maxi­ma­le flexi­bi­li­teit. De prijs voor dit maand­abon­ne­ment is € 70,60.

Dit abon­ne­ment geeft 24 uur per dag 7 dagen per week onbe­perkt toe­gang tot de vol­gen­de open­ba­re parkeer­garages in Haarlem:

  • De Kamp
  • Raaks
  • Hout­plein
  • De Dreef
  • Cron­jé

In veel parkeer­garages zijn spe­ci­a­le par­keer­vak­ken voor motoren.

De voor­de­len van het 24/7 motorabonnement:

  • Maxi­ma­le flexibiliteit;
  • Een­vou­dig in- en uit­rij­den via ken­te­ken­her­ken­ning of abonnementspas;
  • Onbe­perkt toe­gang tot vijf ver­schil­len­de parkeergarages.

Voor meer infor­ma­tie over het 24/7 moto­rabon­ne­ment zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.