24/7 abon­ne­ment Floridastraat

Het 24/7 Floridastraat abon­ne­ment biedt klan­ten opti­maal par­keer­ge­mak en maxi­ma­le flexi­bi­li­teit. De prijs voor dit maand­abon­ne­ment is € 128,36.

Dit abon­ne­ment geeft 24 uur per dag 7 dagen per week onbe­perkt toe­gang tot de vol­gen­de open­ba­re parkeergarage in Haarlem:

  • Floridastraat

U kunt slechts met één ken­te­ken gebruik maken van de parkeergarage.

De voor­de­len van het 24/7 abonnement:

  • Maxi­ma­le flexibiliteit;
  • Een­vou­dig vlak­bij uw woning parkeren;
  • Bui­ten de ope­nings­tij­den ver­bo­den voor onbevoegden.

Voor meer infor­ma­tie over het 24/7 Floridastraat abon­ne­ment zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.