Par­keer­zo­ne S

Schal­k­wijk
Op straat par­ke­ren in Haarlem Schal­k­wijk (Zone S)

Voor Schal­k­wijk geldt alleen betaald par­ke­ren bij de par­keer­au­to­ma­ten bij het win­kel­cen­trum. Dit is van maan­dag tot en met zater­dag van 9.00 tot 18.00 uur en op koop­avon­den tot 21.00 uur. Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hieronder:

Zone­num­mer: 36365

Regu­le­rings­tij­den
Maan­dag t/m zater­dag van 09:00 uur tot 23:00 uur en zon­da­gen van 13:00 uur tot 23:00 uur

Tarie­ven
€ 1,25 per 60 minuten.
U kunt op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerst­dag gratis parkeren.

Betaal­me­tho­den
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met:
Park-line
Parkmo­bi­le
SMS­par­king
Yel­low­brick

Werk­zaam­he­den

Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.