Par­keer­zo­ne C

West
Op straat par­ke­ren in Haarlem West (Zone C West)

Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hieronder:

Zone­num­mer: 36385

Regu­le­rings­tij­den
Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00
Zon­dag t/m zater­dag: 13:00 – 23:00

Tarie­ven
Per 60 minu­ten: € 4,15
Bij de Stop & Shop voor de eer­ste 30 minu­ten: € 0,60
Bij de Stop & Shop na de eer­ste 30 minu­ten, per 60 minu­ten: € 4,00
U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerstdag.

Betaal­me­tho­den
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met:
Park-line
Parkmo­bi­le
SMS­par­king
Yel­low­brick

Par­keer­ver­gun­ning

Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne C West kunt u bij­na over­al in Haarlem West par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur.

U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem.

Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone C West

1e Has­se­laer­straat
2e Hasselaerstraat
Abel Tasmankade
Adri­aan de Jongestraat
Allanstraat
Ampzingstraat
Anjelierstraat
Anslijnstraat
Assendelverstraat
Bestevaerstraat
Bijdorplaan
Bilderdijkstraat
Bis­schop Bottemanneplein
Bis­schop Callierstraat
Boterplein
Boterstraat
Brouwerskade
Brouwersplein
Brouwersstraat
Brouwersvaart
Bur­ge­mees­ter Boreelstraat
Bur­ge­mees­ter Rampstraat
Bur­ge­mees­ter Sandbergstraat
Coltermanstraat
Coornhertstraat
Cor­ne­lis Schoonstraat
Dahliastraat
De Clercqstraat
De Ruijterplein
De Ruijterweg
Delftstraat
Duvenvoordestraat
Eendrachtstraat
Emmalaan
Emmaplein *
Gaelstraat
Garenkokerskade
Gasthuislaan
Hasselaersplein
Hoofmanstraat
Houtmankade
Hyacinthenlaan
Irisstraat
Jan Nieuwenhuijzenstraat
Jan Stuytstraat
Jan van Galenstraat
Jan van Zurenstraat
Jasmijnstraat
Johan van Vlietstraat
Jos Cuypersplein
Jos Cuyperspad
Jos Cuypersstraat
Julianalaan
Karel van Man­der­straat 7 tot en met 59
Karel van Manderstraat
Kinderhuissingel
Klarenbeekstraat
Kolkstraat
Koppestokstraat
Kopsstraat
Krokuspad
Krokusstraat
Langendijkstraat
Leid­se Zijstraat
Leidseplein
Leidsestraat
Leid­s­evaart 2 tot en met 332
Loostraat
Lorentz­ka­de 450 tot en met 462
Lourens Costerstraat
Merkmanstraat
Nadorststraat
Nadorstpleintje
Narcisplantsoen
Nico­laas van der Laanstraat
Olycanstraat
Oost Indiestraat
Oranjeboomstraat
Oranjestraat
Papaverstraat
Piet Heinstraat
Pie­ter Kiesstraat
Pijntorenstraat
Previnairestraat
Prinsesselaan
Regentesselaan
Resedastraat
Rollandstraat
Roosveldstraat
Ruychaverstraat
Schermerstraat
Schoonzichtlaan
Schreveliusstraat
Seringenstraat
Spoorwegstraat
Sterrebosstraat
Stuverstraat
Tulpenkade
Van Oos­ten de Bruijnstraat *
Veenpolderstraat
Veldzigtlaan
Voorzorgstraat
Wal­deck Pyrmontstraat
Westergracht
Westerstraat
Zij Zijlweg
Zijlsingel
Zijl­weg (tot en met num­mer 67/68 *)
Zonnebloemstraat
Zuid Brouwersstraat

Werk­zaam­he­den

Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.