Par­keer­zo­ne B

Bin­nen­stad
Op straat par­ke­ren in de bin­nen­stad (Zone B)

Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hieronder:

Zone­num­mer: 36360

Regu­le­rings­tij­den
Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00
Zon­dag t/m zater­dag: 13:00 – 23:00

Tarie­ven
Per 60 minu­ten: € 6,05
U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerstdag.

Betaal­me­tho­den
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met:
Park-line
Parkmo­bi­le
SMS­par­king
Yel­low­brick

Par­keer­ver­gun­ning

Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne B bin­nen­stad kunt u bij­na over­al in de bin­nen­stad par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur.

U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem.

Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone B

Alexan­der­straat
Anegang
Baan
Bakenessergracht
Bakenesserstraat
Bakkumstraat
Baljuwslaan
Barrevoetestraat *
Barteljorisstraat
Begijnesteeg
Begijnhof
Berkenrodesteeg
Bloe­mert­straat (steeg)
Bolwerkslaan
Botermarkt *
Breestraat
Brink­mann Passage
Brouwershofje
Bruiningshofje
Burretstraat
Ceciliasteeg
Claes van Ruyvenstraat
Cornelissteeg
Damstraat
Doelenplein
Doelstraat
Don­ke­re Begijnhof
Don­ke­re Spaarne
Drapenierstraat
Dreef 2 tot en met 30
Dros­se­straat (met uit­zon­de­ring van 1 tot en met 11 (one­ven num­mers), 16, 22 t/m 110 (even nummers)
Essenstraat
Flo­ra­park 1 tot en met 6
Frankestraat
Franklin Hoe­vens tunnel
Frans Loenenhofje
Frederikspark
Frie­se Varkenmarkt
Friesepoort
Gangolfpleintje
Gasthuispoort
Gasthuissingel
Gasthuisstraat
Gasthuisvest
Gedemp­te Oude Gracht *
Gedemp­te Raamgracht
Gedemp­te Vol­ders­gracht (met uit­zon­de­ring van 2 - 0001 tot en met 2 - 0008 en 4 - 0001 tot en met 4 - 0034)
Gierstraat
Gonnetstraat
Gortestraat
Goudsmidspleintje
Gratieplein
Gravinnesteeg
Groendaalsteeg
Groe­ne Buurt
Groot Heiligland
Gro­te Houtstraat
Gro­te Markt
Haasstraat,
De Helmbrekersteeg
Hof­je de Bakenesserkamer
Hof­je Guur­tje de Waal
Hof­je in Den Groe­nen Tuin
Hof­je van Loo
Hof­je van Noblet
Hof­je van Oorschot
Hof­je van Staats
Hooimarkt
Houtplein *
Ior­den­straat 77 en 79 (even zij­de is zone Zuid)
Jacobijnestraat
Jansstraat
Jansweg
Jus­ti­ne de Gouwerhof
Kalversteeg
Kampersingel
Kampervest
Keizerstraat *
Kenaupark
Kenaustraat
Kennemerplein
Kerkstraat
Kinderhuishof
Kinderhuisvest
Klein Heiligland
Klei­ne Houtstraat
Klei­ne Hout­weg 1 tot en met 103
Klokhuisplein
Kokstraat
Koningstraat
Kor­te Annastraat
Kor­te Begijnestraat
Kor­te Bogaardstraat
Kor­te Doelstraat
Kor­te Gierstraat
Kor­te Herenstraat
Kor­te Herenstraat
Kor­te Hofstraat
Kor­te Houtstraat
Kor­te Jansstraat
Kor­te Lakenstraat
Kor­te Margarethastraat
Kor­te Rozenstraat
Kor­te Veerstraat
Kor­te Wijngaardstraat
Kor­te Wolstraat
Kor­te Zijlstraat
Koudenhorn
Kraaienhorst
Krocht *
Krom­me Elleboogsteeg
Kruisstraat *
Kruisweg *
Krullebolspoort
Lange Annastraat
Lange Begijnestraat
Lange Bogaardstraat
Lange Herenstraat
Lange Hofstraat
Lange Lakenstraat
Lange Margarethastraat
Lange Raamstraat
Lange Veerstraat
Lange Wijngaardstraat
Lepelstraat
Lombardsteeg
Lorentz­plein (met uit­zon­de­ring van 19 tot en met 26)
Luiteplein
Luthershofje
Magdalenahof
Magdalenastraat
Mauritsstraat
Morinnesteeg
Nassaulaan
Nassauplein
Nassaustraat
Nau­we Appelaarsteeg
Nieuw Heiligland
Nieu­we Gracht
Nieu­we Groenmarkt *
Nieu­we Kerksplein
Nieu­we Kruisstraat
Nieu­we Raamstraat
Nieuwlandje
Nieuwstraat
Nobelstraat
Noor­der Schoolsteeg
Omvalspoort
Oranjekade
Oude Groenmarkt
Oude Raamstraat
Oude Zijl­vest (met uit­zon­de­ring van 1 tot en met 27, en 1A tot en met 27A)
Paardesteeg
Paarlaarsteeg
Parklaan
Parkstraat
Patientiestraat
Paviljoenslaan
Pet­rus Planciusstraat
Peuzelaarsteeg
Phi­lip Frankplein
Phoenixstraat
Piet van Heerdenplein
Pieterstraat
Popelingstraat
Prins Hendrikstraat
Prin­sen Bolwerk
Prinsenhof
Raaks * (met uit­zon­de­ring van 18 tot en met 30, 20A tot en met 20L, 24A tot en met 24L, 28A tot en met 28R (even nummers))
Raam­sin­gel 8 tot en met 52
Raamvest
Ravelingsteeg
Ravesteeg
Ridderstraat
Ripperdapark
Ripperdasteeg
Ripperdastraat
Riviervismarkt
Rolsteeg
Rozemarijnsteeg
Rozenstraat
Schagchelstraat
Schapenplein
Schoutensteeg
Simon de Vrieshof
Slagerspoort
Smedestraat *
Sophiaplein
Sophiastraat
Spaar­ne (even nummers) *
Spekstraat
Stalhouderslaan
Sta­ten Bolwerk
Stationsplein *
Stenenpoort
Stoofsteeg
’t Krom
’t Pand
’t Zakje
Tempeliersstraat 22 tot en met 78 *
Tempeliersstraat 35 tot en met 71 *
Teylershofje
Teylershofjesstraat
Tuchthuisstraat
Tuinstraat
Turfmarkt
Turfsteeg
Twaalf Apostelenstraat
Ursulastraat
Valkestraat(steeg)
Van Eeden­straat 1 - 17 (alleen one­ven nummers)
Verwershofje
Verwulft
Ves­testraat (met uit­zon­de­ring van num­mer 1)
Vlamingstraat
Vogelkoopsteeg
Vroonhof
Vrou­we en Anto­nie Gasthuis
Vrouwestraat
Wagemakerslaan
Wagen­weg 1 tot en met 23 *
Wagen­weg 2 tot en met 28 *
Warmoesstraat
Wes­ter Bogaardstraat
Wielmakershof
Wij­de Appelaarsteeg
Wij­de Geldelozepad
Wijnbergshofje
Wijngaardtuin
Wilhelminastraat
Wilsonsplein
Wit­straat, de
Wit­te Herenstraat
Wolstraat
Zadelmakerslaan
Zakstraat
Zijhuizen
Zijlstraat
Zijl­vest (met uit­zon­de­ring van num­mers 39, 41, 43, 45)
Zoetestraat
Zonnesteeg
Zui­der Schoolsteeg
Zuiderhofje
Zui­der­straat (met uit­zon­de­ring van de one­ven num­mers 13 tot en met 31)

Werk­zaam­he­den

Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.