Parkeergarage Raaks

Zijl­vest 45, 2011 VB Haarlem
Over Parkeergarage Raaks

Parkeergarage Raaks ligt in het cen­trum van Haarlem, naast bios­coop Pathé en de publieks­hal van de gemeen­te Haarlem. Als je naar bui­ten loopt via het trap­pen­huis dan zie je de eer­ste strip­muur van Haarlem, ont­wor­pen door teke­naar Thé Tjong-Khing. De Raaks ligt op loop­af­stand van pop­cen­trum Patro­naat en de Jopenkerk.

Alge­meen
Par­keer­plaat­sen - Auto: 960
Par­keer­plaat­sen - Motor: 6
Min­der­va­li­de­plek­ken: 6
Elek­tri­sche oplaad­pun­ten: 20
Door­rij­hoog­te: 2.00 m

Tarie­ven (van­af 1-1-2024)
U betaalt per minuut, zodat u betaalt voor de duur van uw verblijf.

Dag­ta­rief per uur
Ma, di, wo, vrij, za en zo van 8 - 19 uur, do van 8 -21 uur: €3,60

Nacht- en avondtarief
Ma, di, wo, vrij, za en zo van 19 - 8 uur, do van 21 - 8 uur: €3,60

Maxi­ma­le dagtarief
Per kalen­der­dag € 29,90

Ope­nings­tij­den
24 uur per dag, 7 dagen in de week

Faci­li­tei­ten
. Lift
. Min­der­va­li­den parkeerplaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. AED
.. Ken­te­ken­her­ken­ning
.. Motor­par­keer­plaats
. Bus­ver­bin­ding

Betaal­me­tho­den
. Con­tant
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Parkeergarage Raaks