Parkeergarage Hout­plein

Wagen­ma­ker­slaan 1, 2012 DJ Haarlem
Over Parkeergarage Houtplein

Parkeergarage Hout­plein is gele­gen aan de zuid­kant van het cen­trum van Haarlem, vlak­bij het oud­ste stads­bos van Neder­land, de Haar­lem­mer­hout. Deze parkeergarage is opti­maal wan­neer je de druk­te van het cen­trum wilt ver­mij­den met je auto. Win­kel­straat Gro­te Hout­straat is op min­der dan 300 meter lopen.

Alge­meen
Par­keer­plaat­sen - Auto: 860
Par­keer­plaat­sen - Motor: 22
Min­der­va­li­de­plek­ken: 11
Elek­tri­sche oplaad­pun­ten: 6
Door­rij­hoog­te: 1.95 m

Tarie­ven (per 1-1-2024)
U betaalt per minuut, zodat u betaalt voor de duur van uw verblijf.

Dag­ta­rief per uur
Ma, di, wo, vrij, za en zo van 8 - 19 uur, do van 8 -21 uur: €3,60

Nacht- en avondtarief
Ma, di, wo, vrij, za en zo van 19 - 8 uur, do van 21 - 8 uur: €3,60

Maxi­ma­le dagtarief
Per kalen­der­dag € 29,90

Ope­nings­tij­den
24 uur per dag, 7 dagen in de week

Faci­li­tei­ten
. Lift
. Min­der­va­li­den parkeerplaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. AED
. Ken­te­ken­her­ken­ning
.. Motor­par­keer­plaats
. Bus­ver­bin­ding

Betaal­me­tho­den
. Con­tant
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

Werk­zaam­he­den
Momen­teel zijn er geen werk­zaam­he­den gepland.

Parkeergarage Houtplein