Parkeergarage Dreef

Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Over Parkeergarage Dreef

Parkeergarage Dreef is gele­gen aan de zuid­kant van Haarlem onder het pro­vin­cie­huis Pavil­joen Wel­ge­le­gen. Dit monu­men­ta­le pand werd aan het eind van de 18e eeuw gebouwd door Hen­ry Hope, een Amster­dam­se ban­kier. Van­af deze parkeergarage is het onge­veer 10 minu­ten lopen naar het cen­trum. Pavil­joen Wel­ge­le­gen is maan­dag tot en met vrij­dag gratis te bezich­ti­gen tus­sen 09:00- 17:00 uur.

Alge­meen
Par­keer­plaat­sen - Auto: 239
Par­keer­plaat­sen - Motor: 0
Min­der­va­li­de­plek­ken: 5
Elek­tri­sche oplaad­pun­ten: 0
Door­rij­hoog­te: 2.00 m

Tarie­ven (per 1-1-2024)
U betaalt per minuut, zodat u betaalt voor de duur van uw verblijf.

Dag­ta­rief per uur
Ma, di, wo, vrij, za en zo van 8 - 19 uur, do van 8 -21 uur: € 2,70

Maxi­ma­le nacht­ta­rief per uur
Ma, di, wo, vrij, za en zo van 19 - 8 uur, do van 21 - 8 uur: € 3,50

Maxi­ma­le dagtarief
Per kalen­der­dag € 15,00

Ope­nings­tij­den
24 uur per dag, 7 dagen in de week

Faci­li­tei­ten
. Lift
. Min­der­va­li­den parkeerplaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. AED
. Ken­te­ken­her­ken­ning
.. Motor­par­keer­plaats
. Bus­ver­bin­ding

Betaal­me­tho­den
. Con­tant
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. VPAY

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Parkeergarage Dreef