Parkeergarage Cron­jé

Kle­ver­laan 12, 2023 JG Haarlem
Over Parkeergarage Cronjé

Parkeergarage Cron­jé is gele­gen in Haarlem-Noord onder de voor­ma­li­ge Rip­per­da Kazer­ne. De parkeergarage ligt op loop­af­stand van win­kel­cen­trum Cron­jé en het station van Haarlem. Het is op deze loca­tie vrij rus­tig van­we­ge de lig­ging net bui­ten het cen­trum. De parkeergarage is een per­fec­te uit­vals­ba­sis voor een bezoek aan win­kel­cen­trum Cron­jé of de nabij­ge­le­gen Haar­lem­mer Kweektuinen.

Alge­meen
Par­keer­plaat­sen - Auto: 404
Par­keer­plaat­sen - Motor: 0
Min­der­va­li­de­plek­ken: 5
Elek­tri­sche oplaad­pun­ten: 0
Door­rij­hoog­te: 2.10 m

Tarie­ven (per 1-1-2024)
U betaalt per minuut, zodat u betaalt voor de duur van uw verblijf.

Dag­ta­rief per uur
Maan­dag t/m zon­dag van 8:00-19:00 uur: € 1,70

Maxi­ma­le nachttarief
Maan­dag t/m zon­dag 19.00−08.00 uur € 3,50

Maxi­ma­le dagtarief
Per kalen­der­dag € 15,00

Ope­nings­tij­den
24 uur per dag, 7 dagen in de week

Faci­li­tei­ten
. Lift
. Min­der­va­li­den parkeerplaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. AED
. Ken­te­ken­her­ken­ning
.. Motor­par­keer­plaats
. Bus­ver­bin­ding

Betaal­me­tho­den
. Con­tant
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Parkeergarage Cronjé