Parkeergarage Appe­laar

Dam­straat 12, 2011 HA Haarlem

Van 2 okto­ber t/m 23 novem­ber vin­den er werk­zaam­he­den plaats in parkeergarage Appe­laar. Kijk hier wat dit voor jou betekent.

Over Parkeergarage Appelaar

Parkeergarage Appe­laar ligt in het cen­trum van Haarlem, dicht­bij de Gro­te Markt. Deze parkeergarage ligt op kor­te loop­af­stand van win­kels, hore­ca en musea en han­teert daar­om een ande­re ter­mijn voor het dag­ta­rief dan de ande­re open­ba­re parkeer­garages. Par­keer­kos­ten kun­nen om die reden hoger uitkomen.

Alge­meen
Par­keer­plaat­sen - Auto: 296
Par­keer­plaat­sen - Motor: 0
Min­der­va­li­de­plek­ken: 2
Elek­tri­sche oplaad­pun­ten: 0
Door­rij­hoog­te: 2.00 m

Tarie­ven (van­af 1-1-2024)
U betaalt per minuut, zodat u betaalt voor de duur van uw verblijf.

Dag­ta­rief per uur
Maan­dag t/m zon­dag 08.00−23.00 uur €4,10

Maxi­ma­le nachttarief
Maan­dag t/m zon­dag 23.00−08.00 uur € 4,00

Maxi­ma­le dagtarief
Per kalen­der­dag € 34,30

Ope­nings­tij­den
24 uur per dag, 7 dagen in de week

Faci­li­tei­ten
. Lift
. Min­der­va­li­den parkeerplaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. AED
. Ken­te­ken­her­ken­ning
.. Motor­par­keer­plaats
. Bus­ver­bin­ding

Betaal­me­tho­den
. Con­tant
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Parkeergarage Appelaar