Oplaad­punt parkeergarage Raaks

Zijl­vest 45, 2011 VB Haarlem

Waar bevin­den de laad­pa­len zich?

Aan­tal oplaad­pun­ten: 8

Loca­tie oplaad­pun­ten: 2 laad­pa­len bij de entree. De ove­ri­ge laad­pa­len op niveau -4, bij de ver­ho­ging naar niveau -3.

Voor meer infor­ma­tie over deze parkeergarage, klikt u hier.

Parkeergarage Raaks