Oplaad­punt parkeergarage Houtplein

Wagen­ma­ker­slaan 1, 2012 DJ Haarlem

Waar bevin­den de laad­pa­len zich?
Aan­tal oplaad­pun­ten: 6
Loca­tie oplaad­pun­ten: Niveau -2, op 20 meter van het trappenhuis
Voor meer infor­ma­tie over deze parkeergarage, klikt u hier.

Parkeergarage Houtplein