Oplaad­punt Inge­ni­eur Lelyweg 49

Inge­ni­eur Lelyweg 49, 2031 CD, Haarlem
Elek­tri­sche auto opla­den bij Spaar­ne­lan­den aan de Ir. Lelyweg 49

..
Fast Char­ger van maxi­maal 50kW (DC)

  • Laad­tijd: 30 tot 60 minu­ten tot 80% vol
  • Maxi­mum laad­snel­heid: 50kw
    De maxi­ma­le laad­snel­heid wordt bepaald door het voer­tuig zelf.
  • De lader is voor­zien van zowel Cha­De­Mo als CCS
  • Inclu­sief Tesla adapter

Stan­daard­ta­rief laden (Laad­snel­heid tot 22 kW)
€ 0,55 per kWh incl. BTW

Stan­daard­ta­rief open­ba­re snel­la­ders (Laad­snel­heid >22 kW)
€ 0,74 per kWh incl. BTW