Haven­kan­toor

Spaarn­dam­se­weg 1, 2022 EG Haarlem

Over Haven­kan­toor
Ter hoog­te van de Prin­sen­brug bevindt zich het haven­kan­toor van de Haven­dienst van Haarlem. Hier kunt u terecht voor infor­ma­tie over vaar­rou­tes, haven­fa­ci­li­tei­ten, boot­ver­huur, vaar­ar­ran­ge­men­ten en hore­ca aan het water.

Con­tact­ge­ge­vens Haven­dienst Haarlem
Havenkantoor
Spaarn­dam­se­weg 1
2022 EG Haarlem
023 511 3310
e-mail: havendienst@haarlem.nl

Brug­tij­den, tarie­ven en ligplaatsen
Zie meer infor­ma­tie over brug­tij­den, tarie­ven en lig­plaat­sen op de web­si­te van de gemeente.

Havenkantoor