Fietsenstalling Ken­ne­mer­plein

Ken­ne­mer­plein 4, 2011 LR Haarlem
Over fietsenstalling Kennemerplein

Deze fietsenstalling aan de noord­zij­de van het cen­traal station van Haarlem is ide­aal wan­neer je uit de rich­ting van Haarlem-Noord komt en ver­der reist met de trein. Ook voor bij­een­kom­sten bij het naast­ge­le­gen res­tau­rant Locael Cen­traal is dit een ide­a­le plek om je fiets te stal­len. Van­af de boven­ste eta­ge van de fietsenstalling stap je direct op per­ron 8 van het station.

Aan­tal plekken
1.700

Ope­nings­tij­den

  • 24 uur per dag geopend

Tarie­ven - Stalling

  • Fiets over­dag: Gratis
  • Fiets per nacht: Gratis
  • Brom­fiets, snor­fiets over­dag: Gratis
  • Brom­fiets, snor­fiets per nacht: Gratis

De maxi­ma­le aan­een­ge­slo­ten stal­lings­duur is tien dagen.

Faci­li­tei­ten
. OV knoop­punt
. Brom­mer­par­keer­plaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. Fiets­pomp
.. Bus­ver­bin­ding
.. Came­ra­toe­zicht
. Toi­let

Fiets kwijt?
Ben je je fiets kwijt of is deze ver­wij­derd? Infor­meer bij de fiets­op­slag aan de Spoor­dijk. Mis­schien is je fiets mee­ge­no­men naar deze opslag. Kijk voor meer infor­ma­tie hier­over op www.haarlem.nl/fiets-kwijt-of-verwijderd.

Aan­gif­te doen
Is je fiets gesto­len? Doe dan altijd aan­gif­te via de web­si­te van de poli­tie. Of bel naar 0900 – 8844 om een afspraak te maken voor per­soon­lij­ke aan­gif­te op het politiebureau.

Spel­re­gels
Helpt u mee om het vei­lig en opge­ruimd te houden?
Fiets met hoog stuur en/of kinderzitje?

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Fietsgevel Kennemerplein