Fietsenstalling Sme­de­straat

Sme­de­straat 43, 2011 RE Haarlem
Over fietsenstalling Smedestraat

Ga je een dag­je met de fiets naar het cen­trum van Haarlem? Stal je fiets dan vei­lig en droog in de fietsenstalling Sme­de­straat. Fietsenstalling Sme­de­straat zit direct aan de Gro­te Markt en naast de stal­ling vind je diver­se leu­ke res­tau­rants. De stal­ling is tot 05:00 uur open in het week­end, dus ook voor een avond­je stap­pen kun je hier mak­ke­lijk en vei­lig je fiets stal­len. Er bevindt zich ook een fietsenmaker.

Alge­meen
Par­keer­plek­ken - Fiet­sen 650
Par­keer­plek­ken - Brom­fiet­sen 25

Tarie­ven - Stalling

  • Fiets over­dag: Gratis
  • Fiets per nacht: € 0,50
  • Brom­fiets. snor­fiets over­dag: € 0,70
  • Brom­fiets. snor­fiets per nacht: € 0,70

De maxi­ma­le aan­een­ge­slo­ten stal­lings­duur is tien dagen.

Ope­nings­tij­den
Maan­dag 07:30-24:00 uur
Dins­dag 07:30-24:00 uur
Woens­dag 07:30-24:00 uur
Don­der­dag 07:30-02:00 uur
Vrij­dag 07:30-05:00 uur
Zater­dag 08:30-05:00 uur
Zon­dag 11:00-18:00 uur

Betaal­me­tho­den
.
Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

Faci­li­tei­ten
. OV knoop­punt
. Brom­mer­par­keer­plaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. Fiets­pomp
.. Bus­ver­bin­ding
.. Came­ra­toe­zicht
. Toi­let
. Leen­rol­stoel
Wil je gebruik maken van de leen­rol­stoel? Klik dan hier voor meer informatie.

Spel­re­gels
Helpt u mee om het vei­lig en opge­ruimd te houden?
Fiets met hoog stuur en/of kinderzitje?

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Fietsenstalling Smedestraat