Fietsenstalling Jacobijnestraat

Jacobijnestraat 28, 2011 TH Haarlem
Over fietsenstalling Jacobijnestraat

De fietsenstalling ligt cen­traal in de bin­nen­stad van Haarlem, naast het Ste­de­lijk Gym­na­si­um en vlak ach­ter het stad­huis. Deze fietsenstalling wordt van maan­dag t/m vrij­dag gebruikt door de leer­lin­gen van het Ste­de­lijk Gym­na­si­um. Op zater­dag kan de fietsenstalling wor­den gebruikt door inwo­ners en bezoekers.

Aan­tal plekken
600

Tarie­ven - Stalling

  • Fiets over­dag: Gratis

Ope­nings­tij­den

  • Zater­dag: 08:30 - 19:00 uur

Bij fietsenstalling Jacobijnestraat is nacht­stal­ling niet moge­lijk. Voor infor­ma­tie over loca­ties met nacht­stal­ling kan con­tact wor­den opge­no­men met Spaar­ne­lan­den, via fietsenstalling Sme­de­straat of 023 - 75 17 217.

Faci­li­tei­tenhttps://haarlembereikbaar.com/wp-admin/post.php?post=3469&action=edit#
. OV knoop­punt
. Brom­mer­par­keer­plaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. Fiets­pomp
.. Bus­ver­bin­ding
.. Came­ra­toe­zicht
. Toi­let

Spel­re­gels
Help je mee om het vei­lig en opge­ruimd te houden?
Fiets met hoog stuur en/of kinderzitje?

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.