Fietsenstalling Boter­markt

Boter­markt, 2011 WV Haarlem
Over fietsenstalling Botermarkt

Kom je met de fiets van­af Haarlem-Zuid of Haarlem-West en ga je naar het cen­trum van Haarlem, dan ligt de fietsenstalling prak­tisch op de rou­te. De stal­ling bevindt zich aan een gezel­lig plein met café’s en ter­ras­sen. Vol his­to­rie, met onder ande­re de 18e-eeuw­se dro­gis­te­rij Van der Pig­ge en het bij iede­re Haar­lem­se mug beken­de café De Roemer.

Alge­meen
Par­keer­plek­ken - Fiet­sen: 265
Par­keer­plek­ken - Brom­fiet­sen: 15

Tarie­ven - Stalling

  • Fiets over­dag: Gratis
  • Fiets per nacht: € 0,50
  • Brom­fiets. snor­fiets over­dag: € 0,70
  • Brom­fiets. snor­fiets per nacht: € 0,70

De maxi­ma­le aan­een­ge­slo­ten stal­lings­duur is tien dagen.

Ope­nings­tij­den
Maan­dag t/m woens­dag (okto­ber t/m april): 08:00 - 20:00
Maan­dag t/m woens­dag (mei t/m sep­tem­ber): 08:00 - 24:00
Don­der­dag t/m zater­dag: 08:00-24:00 uur
Zon­dag: 11:00-18:00 uur

Betaal­me­tho­den
.
Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

Faci­li­tei­ten
. OV knoop­punt
. Brom­mer­par­keer­plaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. Fiets­pomp
.. Bus­ver­bin­ding
.. Came­ra­toe­zicht
. Toi­let

Spel­re­gels
Helpt u mee om het vei­lig en opge­ruimd te houden?
Fiets met hoog stuur en/of kinderzitje?

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Fietsenstalling Botermarkt