Betaal­ter­mi­nal Melkbrug

Spaar­ne 72-80, 2011 CL Haarlem

Over betaal­ter­mi­nal Melkbrug
Deze betaal­ter­mi­nal ligt naast één van de meest karak­te­ris­tie­ke brug­gen van Haarlem, de Melk­brug. Al in de vijf­tien­de eeuw was er spra­ke van een oever­ver­bin­ding ter hoog­te van de hui­di­ge Melk­brug. In die tijd was dat een hou­ten ophaal­brug onder de naam Visch­brug, wat te maken had met de twee vis­mark­ten, de Boe­ren­vis­markt en de Rivier­vis­markt, die hier langs het Spaar­ne wer­den gehou­den. Later wer­den de bei­de vis­mark­ten ver­plaatst naar de Gro­te Markt en kwam er een zuivelmarkt.

Ont­dek Haarlem van­af het water
Wilt u meer weten over de moge­lijk­he­den die Haarlem biedt? Down­load de fol­der Varen in Haarlem voor meer informatie.

Brug­tij­den, tarie­ven en ligplaatsen
Zie meer infor­ma­tie over brug­tij­den, tarie­ven en lig­plaat­sen op de web­si­te van de gemeente.

Betaalterminal Melkbrug