Betaal­ter­mi­nal Gravestenenbrug

Spaar­ne 2-4, 2011 CH Haarlem

Over betaal­ter­mi­nal Gravestenenbrug
De betaal­ter­mi­nal staat naast de Gra­ves­te­nen­brug uit 1950. Deze dub­be­le sta­len ophaal­brug is bestemd voor voet­gan­gers- en fiets­ver­keer. Naast de brug staat een klein huis­je dat ooit dienst deed als het klein­ste muse­um van Neder­land. Dit muse­um werd gerund door kun­ste­naar Spie­ring. Hij maak­te een knip­oog naar het Tey­lers Muse­um, met zijn reus­ach­ti­ge klas­sie­ke beel­den­groep boven op het dak, door zijn eigen boven­maat­se klas­sie­ker “De Voet van Mer­cu­ri­us” op het dak te plaat­sen. Het muse­um­pje bestaat niet meer en doet nu dienst als dou­che­ca­bi­ne voor water­re­cre­an­ten en binnenvaartschippers.

Ont­dek Haarlem van­af het water
Wilt u meer weten over de moge­lijk­he­den die Haarlem biedt? Down­load de fol­der Varen in Haarlem voor meer informatie.

Brug­tij­den, tarie­ven en ligplaatsen
Zie meer infor­ma­tie over brug­tij­den, tarie­ven en lig­plaat­sen op de web­si­te van de gemeente.

Betaalterminal Gravestenenbrug