2024-01-22T10:43:25+01:00

Par­keer­zo­ne B Binnenstad

Par­keer­zo­ne B Bin­nen­stad Op straat par­ke­ren in de bin­nen­stad (Zone B) Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hier­on­der: Zone­num­mer: 36360 Regu­le­rings­tij­den Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00 Zon­dag t/m zater­dag: 13:00 – 23:00 Tarie­ven Per 60 minu­ten: € 6,05 U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerst­dag. Betaal­me­tho­den . Con­tact­loos . Maes­tro . Mas­ter­card . VPAY . Visa U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met: Park-line Parkmo­bi­le SMS­par­king Yel­low­brick Par­keer­ver­gun­ning Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne B bin­nen­stad kunt u bij­na over­al in de bin­nen­stad par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur. U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem. Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone BAlexan­der­straat Ane­gang Baan Bake­nes­ser­gracht Bake­nes­ser­straat Bak­kum­straat Bal­juw­slaan Bar­re­voe­te­straat * Bar­tel­jo­ris­straat Begij­nes­teeg Begijn­hof Ber­ken­ro­desteeg Bloe­mert­straat (steeg) Bol­werk­slaan Boter­markt * Breestraat Brink­mann Pas­sa­ge Brou­wers­hof­je Brui­nings­hof­je Bur­ret­straat Ceci­li­as­teeg Claes van Ruy­ven­straat Cor­ne­lis­steeg Dam­straat Doe­len­plein Doel­straat Don­ke­re Begijn­hof Don­ke­re Spaar­ne Dra­pe­nier­straat Dreef 2 tot en met 30 Dros­se­straat (met uit­zon­de­ring van 1 tot en met 11 (one­ven num­mers), 16, 22 t/m 110 (even num­mers) Essen­straat Flo­ra­park 1 tot en met 6 Fran­ke­straat Franklin Hoe­vens tun­nel Frans Loe­nen­hof­je Fre­de­riks­park Frie­se Var­ken­markt Friese­poort Gan­golf­plein­tje Gast­huis­poort Gast­huis­sin­gel Gast­huis­straat Gast­huis­vest Gedemp­te Oude Gracht * Gedemp­te Raam­gracht Gedemp­te Vol­ders­gracht (met uit­zon­de­ring van 2 - 0001 tot en met 2 - 0008 en 4 - 0001 tot en met 4 - 0034) Gierstraat Gon­net­straat Gor­te­straat Goud­smids­plein­tje Gra­tie­plein Gra­vin­nes­teeg Groen­daal­steeg Groe­ne Buurt Groot Hei­lig­land Gro­te Hout­straat Gro­te Markt Haas­straat, De Helm­bre­ker­steeg Hof­je de Bake­nes­ser­ka­mer Hof­je Guur­tje de Waal Hof­je in Den Groe­nen Tuin Hof­je van Loo Hof­je van Noblet Hof­je van Oor­schot Hof­je van Staats Hooi­markt Hout­plein * Ior­den­straat 77 en 79 (even zij­de is zone Zuid) Jacobijnestraat Jans­straat Jans­weg Jus­ti­ne de Gou­wer­hof Kal­ver­steeg Kam­per­sin­gel Kamp­er­vest Kei­zer­straat * Kenau­park Kenau­straat Ken­ne­mer­plein Kerk­straat Kin­der­huis­hof Kin­der­huis­vest Klein Hei­lig­land Klei­ne Hout­straat Klei­ne Hout­weg 1 tot en met 103 Klok­huis­plein Koks­traat Koningstraat Kor­te Annastraat Kor­te Begij­ne­straat Kor­te Bogaard­straat Kor­te Doel­straat Kor­te Gierstraat Kor­te Heren­straat Kor­te Heren­straat Kor­te Hof­s­traat Kor­te Hout­straat Kor­te Jans­straat Kor­te Laken­straat Kor­te Mar­ga­re­thastraat Kor­te Rozen­straat Kor­te Veer­straat Kor­te Wijn­gaard­straat Kor­te Wol­straat Kor­te Zijl­straat Kou­den­horn Kraai­en­horst Krocht * Krom­me Elle­boog­steeg Kruis­straat * Kruis­weg * Krul­le­bol­spoort Lange Annastraat Lange Begij­ne­straat Lange Bogaard­straat Lange Heren­straat Lange Hof­s­traat Lange Laken­straat Lange Mar­ga­re­thastraat Lange Raam­straat Lange Veer­straat Lange Wijn­gaard­straat Lepel­straat Lom­bard­steeg Lorentzplein ...

2024-01-22T10:43:55+01:00

Par­keer­zo­ne C Noord

Par­keer­zo­ne C Noord Op straat par­ke­ren in Haarlem Noord (Zone C Noord) Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hier­on­der: Zone­num­mer: 36370 Regu­le­rings­tij­den Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00 Zon­dag t/m zater­dag: 13:00 – 23:00 Tarie­ven Per 60 minu­ten: € 4,15 Bij de Stop & Shop voor de eer­ste 30 minu­ten: € 0,60 Bij de Stop & Shop na de eer­ste 30 minu­ten, per 60 minu­ten: € 4,00 U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerst­dag. Betaal­me­tho­den . Con­tact­loos . Maes­tro . Mas­ter­card . VPAY . Visa U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met: Park-line Parkmo­bi­le SMS­par­king Yel­low­brick Par­keer­ver­gun­ning Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne C Noord kunt u bij­na over­al in par­keer­zo­ne C Noord par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur. U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem. Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone C Noor­dAel­berts­bergstraat Ber­ck­heij­de­straat Bloem­fon­tein­straat Bor­ne­o­s­traat Breit­nerstraat Dr. Leijds­straat 1 tot en met 11 Dr. Leijds­straat 2 tot en met 8A Flo­ris Arnt­ze­ni­us­straat Frans Hals­plein Frans Hals­straat Gene­raal Bot­hastraat Gene­raal Cron­jé­straat * Gene­raal de la Rey­s­traat Gene­raal de Wetstraat Gene­raal Jou­bert­straat Ger­rit van Hees­straat Golt­zi­us­straat Greb­ber­straat Hol­steyn­straat Jacob Maris­straat Jan de Bray­s­traat Jan Steen­straat Javastraat Johan­nes de Breuk­straat Johan­nes de Deo­p­lein Josef Israel­straat Judith Leijs­ter­straat Juli­ana­park Ken­ne­merstraat Kle­ver­laan 1 tot en met 9 Kle­ver­laan 2 tot en met 84 Kle­ver­parkstraat Kle­ver­park­weg * Kloos­ter­straat 1 tot en met 71 Kloos­ter­straat 2 tot en met 34 Klop­per­sin­gel Kor­te Joh. de Breuk­straat Kor­te Ver­spron­ck­weg 2 tot en met 8 Leo Gestel­straat Liz­zy Ansingh­straat Maer­ten van Heems­ker­ck­straat Mau­ve­plein Mes­dag­straat Mole­naer­straat Nieu­we Land­straat Patri­mo­ni­um­straat Paul Kruger­straat Pre­si­dent Steijn­straat Pre­to­ria­plein Regu­lier­straat Reitz­straat 1 tot en met 51 Reitz­straat 2 tot en met 36 Rozen­ha­gen­plein Rozen­ha­gen­straat Ruys­dael­straat Saen­re­dam­straat Sant­poor­ter­straat Scho­ter­sin­gel Scho­ter­straat Scho­ter­weg Sout­manstraat Spaan­se­vaart­straat 1 tot en met 19 Spaan­se­vaart­straat 2 tot en met 12 Spaarn­dam­se­weg 2 tot en met 68 Ster­ren­pad Tal­ma­straat Tet­te­ro­de­straat Tor­ren­ti­us­straat Tuge­lastraat Van der Vin­ne­straat Van Osta­de­straat * Vel­ser­straat Ver­spron­ck­weg 1 tot en met 259 Ver­spron­ck­weg 2 tot en met 146 Vre­den­rijk­straat Vroom­straat Vrou­we­heks­traat W.B. Tho­len­straat Weis­sen­bruch­straat Wet­hou­der Rood­en­burgstraat Wil­lem Wit­sen­straat Wou­wer­manstraat Zoc­her­straat Werk­zaam­he­den Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland. 

2024-01-22T10:44:16+01:00

Par­keer­zo­ne C Oost

Par­keer­zo­ne C Oost Op straat par­ke­ren in Haarlem Oost (Zone C Oost) Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hier­on­der: Zone­num­mer: 36375 Regu­le­rings­tij­den Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00 Zon­dag t/m zater­dag: 13:00 – 23:00 Tarie­ven Per 60 minu­ten: € 4,15 Bij de Stop & Shop voor de eer­ste 30 minu­ten: € 0,60 Bij de Stop & Shop na de eer­ste 30 minu­ten, per 60 minu­ten: € 4,00 U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerst­dag. Betaal­me­tho­den . Con­tact­loos . Maes­tro . Mas­ter­card . VPAY . Visa U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met: Park-line Parkmo­bi­le SMS­par­king Yel­low­brick Par­keer­ver­gun­ning Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne C Oost kunt u bij­na over­al in par­keer­zo­ne C Oost par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur. U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem. Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone C OostA.L. Dyse­rin­ck­straat 29 tot 83 A.L. Dyse­rin­ck­straat 60 - 130 Anto­niesteeg Anto­nie­straat Ave­gaar­plaats; (Alleen recht op bezoe­kers­re­ge­ling) Bar­nes­teeg Beek­steeg Ber­nard IJzer­draat­hof Ble­ker­straat Burg­wal Byzan­ti­um­straat 1 tot en met 17 Byzan­ti­um­straat 2 tot en met 18 Damast­straat Dijk­straat Dis­sel­ka­de; (Alleen recht op bezoe­kers­re­ge­ling) Dor­re­boom­straat Fabri­ci­us­straat Glas­bla­zers­straat H.J. Habra­ken­hof Haar­lem­mer­meer­straat Hage­straat Har­men­jans­weg Har­men­jans­weg 83, 85, 87, 87A t/m 87Q, 89, 91; (Alleen recht op bezoe­kers­re­ge­ling) Heren­sin­gel Heren­vest Hoogstraat Hout­markt Jans­sen van Raay­s­traat Johan Hogen­doorn­straat Kaap­stan­der­straat; (Alleen recht op bezoe­kers­re­ge­ling) Kat­ten­poort Kerk­hof­s­traat Kla­ver­blad­poort Kool­steeg Kora­len­steeg Kor­te Dijk Kor­te Spaar­ne Lange Heren­vest Lelie­straat Lie­ve Vrou­we Gracht Lijn­baan­straat Loots­straat Melk­boer­steeg Nieu­we Spaarn­wou­der­straat Nobletstraat Oost­vest Ossen­hoofd­steeg Papen­to­ren­vest Patri­ar­ch­straat Pel­ten­burgstraat 1 tot en met 99 (even en one­ven) Poel­pol­der­straat Raamsteeg Romo­len­straat Schal­k­wij­ker­straat 2 tot en met 36 Schal­k­wij­ker­straat 1 tot en met 59A Schal­k­wij­ker­straat 11 (A tot en met D) Scheep­ma­kers­dijk Slacht­huis­straat 1 tot en met 15 Slacht­huis­straat 2 tot en met 12 Sleu­tel­straat Spaar­ne (one­ven num­mers) Spaarn­oogstraat Spaarn­wou­der­straat Spie­gel­straat Tey­ler­straat Van Berenst­eijn­straat 1 tot en met 45 Van Berenst­eijn­straat 10 tot en met 42 Van Oor­schotstraat Vijf­hui­zer­straat Vijf­hui­zer­straat 2 tot en met 20 (alleen even) Vis­sers­bocht Vol­har­dingstraat Voor­uit­gangstraat 49 tot en met 175 Voor­uit­gangstraat 84 tot en met 130 Wij­de­steeg Wind­as­straat 1, 3, 5, 7, 9. (Alleen recht op bezoe­kers­re­ge­ling) Zomer­ka­de 1 tot en met 125 Zomer­straat Zomer­vaart 1 tot en met 12 (even en one­ven) Zomer­vaart 22 tot en met 62 Werk­zaam­he­den Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland. ...

2024-01-22T10:44:38+01:00

Par­keer­zo­ne C Zuid

Par­keer­zo­ne C Zuid Op straat par­ke­ren in Haarlem Zuid (Zone C Zuid) Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hier­on­der: Zone­num­mer: 36380 Regu­le­rings­tij­den Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00 Zon­dag: 13:00 – 23:00 Tarie­ven Per 60 minu­ten: € 4,15 Bij de Stop & Shop voor de eer­ste 30 minu­ten: € 0,60 Bij de Stop & Shop na de eer­ste 30 minu­ten, per 60 minu­ten: € 4,00 U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerst­dag. Betaal­me­tho­den . Con­tact­loos . Maes­tro . Mas­ter­card . VPAY . Visa U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met: Park-line Parkmo­bi­le SMS­par­king Yel­low­brick Par­keer­ver­gun­ning Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne C Zuid kunt u bij­na over­al in Haarlem Zuid par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur. U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem. Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone C Zuid1e Emma­straat 2e Emma­straat Aster­straat Bad­huis­straat Bak­kerstraat Barendsestraat Ben Neijn­dorff­plein Bloem­hof­s­traat Bui­ten­rust­laan Camp­huijs­straat Cas­te­leyn­straat Char­ley Toor­op­plein Coen Cus­ter­hof Cru­qui­us­straat De Keij­straat Eend­jes­poort­straat Emma­straat Esschil­der­straat Flo­ra­park 7 tot en met 14 Flo­rap­lein H.J. Koe­nen­straat Haze­pa­ter­slaan Ior­dens­straat (met uit­zon­de­ring van per­ceel 77 en 79, deze val­len onder zone B) Jan Huij­gens­straat Juli­a­nastraat Kam­per­laan one­ven num­mers Kam­per­laan vent­weg aan zuid­zij­de tus­sen Vliets­orgstraat en Bui­ten­rust­laan 31 Kam­perstraat Kam­per­zij­straat Klap­rooshof Klap­roos­straat Kla­ver­straat Klei­ne Hout­weg 127 tot en met 133 Konin­gin­ne­weg Koning­stein­straat Koor­straat Kor­te Poel­laan Kre­la­ge­straat Laken­ko­pers­straat Lange Poel­laan Lan­gel­aan Leegh­wa­ter­straat Lin­scho­ten­straat Lorentz­plein 19 tot en met 26 Mari Andries­sen­plein Meck­len­burgstraat Mees­ter Joos­ten­laan Merensplein Nau­we Gel­de­lo­ze­pad Noor­der Emma­ka­de Olie­sla­ger­slaan Palm­straat Prin­sen­pad Raam­sin­gel 2 t/m 6 Rijp­straat Rozen­pri­eel­straat Rus­ten­bur­ger­laan Schnee­voogt­straat Spij­ker­man­slaan Stol­bergstraat Tempeliersstraat 1 tot en met 23 Tempeliersstraat 2 tot en met 20a Tuin­laan­tje Twijn­der­slaan Tybautstraat Van Eeden­straat 2 tot en met 20 Van Marum­straat Van Zom­pel­straat Vliets­orgstraat Voor­helm­straat Voor­hout­straat Voor­ting­plant­soen Wagen­weg 25 tot en met 29 Wagen­weg 30 tot en met 104 Wel­ge­le­gen­straat Wes­ter­hout­park Wevers­straat Wil­hel­mina­park Win­ter­tuin­plein Zui­der Bui­ten Spaar­ne Zwa­nen­burg­plant­soen Wil­lem Wit­sen­straat Wou­wer­manstraat Zoc­her­straat Werk­zaam­he­den Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland. 

2024-01-22T10:44:58+01:00

Par­keer­zo­ne C West

Par­keer­zo­ne C West Op straat par­ke­ren in Haarlem West (Zone C West) Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hier­on­der: Zone­num­mer: 36385 Regu­le­rings­tij­den Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00 Zon­dag t/m zater­dag: 13:00 – 23:00 Tarie­ven Per 60 minu­ten: € 4,15 Bij de Stop & Shop voor de eer­ste 30 minu­ten: € 0,60 Bij de Stop & Shop na de eer­ste 30 minu­ten, per 60 minu­ten: € 4,00 U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerst­dag. Betaal­me­tho­den . Con­tact­loos . Maes­tro . Mas­ter­card . VPAY . Visa U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met: Park-line Parkmo­bi­le SMS­par­king Yel­low­brick Par­keer­ver­gun­ning Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne C West kunt u bij­na over­al in Haarlem West par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur. U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem. Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone C West1e Has­se­laer­straat 2e Has­se­laer­straat Abel Tas­man­ka­de Adri­aan de Jon­ge­straat Allanstraat Amp­zingstraat Anje­lier­straat Ans­lijn­straat Assen­del­ver­straat Beste­vaer­straat Bij­dor­plaan Bil­der­dijk­straat Bis­schop Bot­te­man­ne­plein Bis­schop Callier­straat Boter­plein Boter­straat Brou­wers­ka­de Brou­wers­plein Brou­wers­straat Brou­wers­vaart Bur­ge­mees­ter Boreel­straat Bur­ge­mees­ter Ramp­straat Bur­ge­mees­ter Sand­bergstraat Col­ter­manstraat Coo­rn­hertstraat Cor­ne­lis Schoon­straat Dah­liastraat De Cler­c­q­straat De Ruij­ter­plein De Ruij­ter­weg Delftstraat Duven­voor­de­straat Een­dracht­straat Emma­laan Emmap­lein * Gael­straat Garen­ko­kers­ka­de Gast­hui­slaan Has­se­laers­plein Hoof­manstraat Hout­man­ka­de Hya­cin­then­laan Iris­straat Jan Nieu­wen­huij­zen­straat Jan Stuyt­straat Jan van Galen­straat Jan van Zuren­straat Jas­mijn­straat Johan van Vliet­straat Jos Cuy­pers­plein Jos Cuy­pers­pad Jos Cuy­pers­straat Juli­a­nalaan Karel van Man­der­straat 7 tot en met 59 Karel van Man­der­straat Kin­der­huis­sin­gel Kla­ren­beek­s­traat Kolks­traat Kop­pe­stoks­traat Kops­straat Kro­kus­pad Kro­kus­straat Lan­gen­dijk­straat Leid­se Zij­straat Leid­s­eplein Leidsestraat Leid­s­evaart 2 tot en met 332 Loos­traat Lorentz­ka­de 450 tot en met 462 Lourens Cos­ter­straat Merk­manstraat Nadorst­straat Nadorst­plein­tje Nar­cis­plant­soen Nico­laas van der Laan­straat Oly­can­straat Oost Indie­straat Oran­je­boom­straat Oran­je­s­traat Papa­ver­straat Piet Hein­straat Pie­ter Kies­straat Pijn­to­ren­straat Pre­vi­nai­re­straat Prin­ses­sel­aan Regen­tes­sel­aan Resedastraat Rol­land­straat Roos­veld­straat Ruy­cha­ver­straat Scher­mer­straat Schoon­zicht­laan Schre­ve­li­us­straat Serin­gen­straat Spoor­wegstraat Ster­re­bos­straat Stu­ver­straat Tul­pen­ka­de Van Oos­ten de Bruijn­straat * Veen­pol­der­straat Veld­zigt­laan Voor­zorgstraat Wal­deck Pyr­m­ont­straat Wes­ter­gracht Wes­ter­straat Zij Zijl­weg Zijlsin­gel Zijl­weg (tot en met num­mer 67/68 *) Zon­ne­bloem­straat Zuid Brou­wers­straat Werk­zaam­he­den Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland. 

2024-01-22T10:45:17+01:00

Par­keer­zo­ne S Schalkwijk

Par­keer­zo­ne S Schal­k­wijk Op straat par­ke­ren in Haarlem Schal­k­wijk (Zone S) Voor Schal­k­wijk geldt alleen betaald par­ke­ren bij de par­keer­au­to­ma­ten bij het win­kel­cen­trum. Dit is van maan­dag tot en met zater­dag van 9.00 tot 18.00 uur en op koop­avon­den tot 21.00 uur. Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hier­on­der: Zone­num­mer: 36365 Regu­le­rings­tij­den Maan­dag t/m zater­dag van 09:00 uur tot 23:00 uur en zon­da­gen van 13:00 uur tot 23:00 uur Tarie­ven € 1,25 per 60 minu­ten. U kunt op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerst­dag gratis par­ke­ren. Betaal­me­tho­den . Con­tact­loos . Maes­tro . Mas­ter­card . VPAY . Visa U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met: Park-line Parkmo­bi­le SMS­par­king Yel­low­brick Werk­zaam­he­den Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.