Werk­zaam­he­den Parkeergarage Kamp 7 t/m 9 juli 2021

Van 7 t/m 9 juli 2021 wor­den in opdracht van de gemeen­te Haarlem pla­fond­pla­ten ver­van­gen in parkeergarage Kamp. De pla­fond­pla­ten bevin­den zich bij de auto in- en uit­rit van de parkeergarage en de voet­gan­gers­hoofd­in­gang op de bega­ne grond.

Over­last wordt zoveel moge­lijk beperkt, maar bezoe­kers van de gara­ge kun­nen eni­ge hin­der onder­vin­den van de werkzaamheden.