Werk­zaam­he­den Parkeergarage Floridastraat

Tot en met 28 novem­ber vin­den er werk­zaam­he­den plaatst in parkeergarage Floridastraat. Er wordt een nieu­we toe­gangs­in­stal­la­tie gere­a­li­seerd en de betaal­au­to­ma­ten wor­den ver­van­gen. U kunt daar­om eni­ge hin­der onder­vin­den op de 1ste eta­ge. Van­af 28 novem­ber gel­den er ande­re tarie­ven en ope­nings­tij­den. aangepast.