Werk­zaam­he­den aan liften parkeergarage de Raaks

Van maan­dag 8 t/m woens­dag 10 novem­ber 2021 vin­den werk­zaam­he­den plaats aan de liften van parkeergarage De Raaks.

Tijdens de werk­zaam­he­den is er maar 1 lift beschik­baar zijn en kunt u eni­ge hin­der erva­ren bij het betre­den en/of ver­la­ten van de parkeergarage.