Bin­nen­kort snel­ler en gemak­ke­lij­ker par­ke­ren in de gemeen­te­lij­ke parkeergarages

Haarlem gaat de par­keersys­te­men in de gemeen­te­lij­ke parkeer­garages Appe­laar, Raaks, Hout­plein, Dreef, Kamp en Cron­jé ver­van­gen. Dit zorgt ervoor dat alle par­keer­ders gemak­ke­lijk en snel kun­nen par­ke­ren. Het nieu­we sys­teem wordt een stuk moder­ner en gebruiks­vrien­de­lij­ker dan het hui­di­ge. In- en uit­rij­den gaat straks snel­ler en een­vou­di­ger want ken­te­ken­her­ken­ning zorgt voor een bete­re en snel­le­re door­stro­ming. Uw ken­te­ken wordt door het nieu­we sys­teem razend­snel gescand zodat de slag­boom direct open­gaat en u dus niet hoeft te wach­ten. Ook komen er meer betaal­mo­ge­lijk­he­den via mobiel.

Gedu­ren­de de werk­zaam­he­den zul­len wij er alles aan doen om de gara­ge vol­le­dig ope­ra­ti­o­neel te houden.

Bin­nen­kort volgt meer informatie.