Sneeuw­storm

De hui­di­ge weers­om­stan­dig­he­den ver­oor­za­ken momen­teel veel pro­ble­men. Hier­door zijn wij genood­zaakt Fietsenstalling Station op zon­dag 7 febru­a­ri te sluiten.

Wij advi­se­ren onze klan­ten Parkeergarage De Appe­laar momen­teel te ver­mij­den in ver­band met veel sneeuw op de hel­ling­baan. We wer­ken met man en macht om de ove­ri­ge parkeer­garages en fietsenstallingen geo­pend te hou­den. Hier­bij staat de vei­lig­heid van onze klan­ten en mede­wer­kers centraal.