Rege­ling gratis par­ke­ren cru­ci­aal beroep ver­valt per 15 juli 2021

​​​​​​​De tij­de­lij­ke rege­ling waar­bij werk­ne­mers met een cru­ci­aal beroep gratis kon­den par­ke­ren in Haarlem ver­valt per 15 juli 2021. Dit heeft de bur­ge­mees­ter van Haarlem beslo­ten, in lijn met de ver­soe­pe­lin­gen van de corona­maatregelen door de overheid.

De rege­ling gold voor werk­ne­mers met een cru­ci­aal beroep die niet thuis kon­den wer­ken en met de auto naar hun werk moeten.