Eve­ne­ment Red Bull Fierste Ljepper 31 juli

Zon­dag 31 juli: Red Bull Fierste Ljepper bij Molen de Adriaan
Dit eve­ne­ment vindt plaats op de Kou­de­horn tus­sen de Zan­ders­brug en de Catha­rij­ne­brug, duurt van 12.00 uur tot 19.00 uur en is gratis toe­gan­ke­lijk. Woon je in Haarlem of omge­ving? Kom dan met de fiets. Je kunt je fiets gratis kwijt in een van onze fietsenstallingen.
Wil je toch met de auto, dan zijn parkeer­garages Appe­laar en Raaks het dichtst bij het evenement.

Appe­laar vol?
Rijd dan door naar parkeergarage De Kamp, die is slechts enke­le wan­del­mi­nu­ten ver­der van het evenement.

Meer infor­ma­tie
Op de web­si­te van Red Bull Fierste Ljepper vind je alles over het evenement.