Kerst­markt op 9, 10 en 11 december

Tijdens het week­end van 9, 10 en 11 decem­ber 2022 is Haarlem weer de gezel­lig­ste kerst­stad van Neder­land! Deze 29e edi­tie van de Haar­lem­se Kerst­markt wordt groots aan­ge­pakt. De fietsenstallingen in het cen­trum zijn daar­om extra lang geo­pend op zon­dag 11 december.