Fietsenstalling Tempeliersstraat is weer open

De fietsenstalling aan de Tempeliersstraat is weer open. De stal­ling was tij­de­lijk dicht van­we­ge de werk­zaam­he­den in de straat.

De Tempeliersstraat krijgt een nieu­we inrich­ting. De bus­sen die in deze straat stop­ten, krij­gen straks een hal­te op het Hout­plein. De werk­zaam­he­den aan de straat zijn nog niet hele­maal klaar, maar de fietsenstalling is inmid­dels weer goed bereikbaar.

Hout­plein

Het werk aan de Tem­pe­lier­straat is onder­deel van het pro­ject om het Hout­plein en omge­ving anders in te rich­ten. We wil­len dat het Hout­plein een gast­vrije en goed wer­ken­de entree van de stad wordt. Daar­bij gaan we ook de ver­keers­vei­lig­heid op het plein verbeteren.

Het plein blijft een belang­rij­ke func­tie hou­den voor het open­baar ver­voer en fiets­ver­keer. Van­we­ge de werk­zaam­he­den rij­den de bus­sen nu nog om, maar van­af sep­tem­ber gaan ze via het Hout­plein rijden.

Nieu­we fietsenstalling

In de parkeergarage Hout­plein komt straks ook een nieu­we fietsenstalling. Een deel van de parkeergarage wordt hier­voor afge­schermd met een muur. De stal­ling krijgt een nieu­we ingang op de stoep van het Hout­plein. Er komt een trap met een hel­ling­baan. Het is de bedoe­ling dat deze stal­ling in de loop van 2024 open­gaat. Blijft de stal­ling in de Tempeliersstraat dan ook gewoon open?

Ope­nings­tij­den

Kijk hier de ope­nings­tij­den van de fietsenstalling Tempeliersstraat.