Eve­ne­ment Dut­ch Grand Prix Zandvoort

Vrij­dag 2 t/m zon­dag 4 sep­tem­ber 2022: Dut­ch Grand Prix Zandvoort

In ver­band met de ver­wach­te druk­te tus­sen 2 en 4 sep­tem­ber kan het lan­ger duren voor­dat je oproep wordt beant­woord in de parkeer­garages. Heb je een abon­ne­ment voor een van de de parkeer­garages in Haarlem? Houd er dan reke­ning mee dat je geen gere­ser­veer­de plek­ken hebt. Parkeer dus op tijd, want vol is vol!

Ook in de fietsenstallingen zal het in dit week­end behoor­lijk druk­ker zijn dan nor­maal. Wil je een OV-fiets huren? Zorg dan dat je voor­af het abon­ne­ment op je per­soon­lij­ke OV-kaart hebt gezet via ns.nl/klantenservice/ov-fiets