Cru­ci­aal beroep? Parkeer dan gratis

Heeft u een cru­ci­aal beroep en kunt u niet thuis wer­ken? Dan kunt u een par­keer­kaart voor de gemeen­te­lij­ke parkeer­garages aan­vra­gen of een par­keer­ver­gun­ning om op straat te kun­nen parkeren.

Wat is een cru­ci­aal beroep?

Een cru­ci­aal beroep is een beroep dat nood­za­ke­lijk is om de samen­le­ving draai­en­de te hou­den. Op Rijksoverheid.nl staat een over­zicht van cru­ci­a­le beroepen.

Pas parkeergarage
U kunt u een pas aan­vra­gen voor de vol­gen­de parkeergarages:

 • De Appe­laar
 • Raaks
 • De Kamp
 • Hout­plein
 • Dreef
 • Cron­jé

U vraagt een pas aan door een e-mail te stu­ren naar centrale@spaarnelanden.nl met de vol­gen­de gegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres­ge­ge­vens
 • Uw tele­foon­num­mer
 • Ken­te­ken van het voertuig
 • Ver­kla­ring van de werk­ge­ver dat u een cru­ci­aal beroep heeft (max. 3 maan­den oud). Dit kan met een e-mail waar­in uw werk­ge­ver aan­geeft dat u een dienst­ver­band heeft en dat u geen gebruik kunt maken van het open­baar vervoer.
Par­keer­ver­gun­ning op straat

U kunt tij­de­lij­ke par­keer­ver­gun­ning aan­vra­gen voor de betaald par­keer­zo­nes. U kunt deze wij­ken vin­den op de parkeerzonekaart.

 • U vraagt de tij­de­lij­ke ver­gun­ning aan door een e-mail te stu­ren naar parkeervergunningen@haarlem.nl met de vol­gen­de gegevens:
  Voor- en achternaam
 • Ken­te­ken van het voertuig
 • Adres­ge­ge­vens van de aanvrager
 • Ver­kla­ring van de werk­ge­ver, dat u een cru­ci­aal beroep uit­oe­fent vol­gens de Rijks­over­heid. Een e-mail volstaat.
 • Straat­naam of gebied waar u de auto wil parkeren
 • Uw tele­foon­num­mer

U kunt gebruik maken van de par­keer­ver­gun­ning als u een beves­ti­ging heeft gehad dat de par­keer­ver­gun­ning is toegekend.