Naar het overzicht

Bereik­baar­heid parkeer­garages Dreef en Hout­plein 4 t/m 7 mei

Her­den­kings­con­cert en Bevrijdingspop
Tijdens eve­ne­men­ten kun­nen som­mi­ge parkeer­garages tij­de­lijk min­der toe­gan­ke­lijk zijn.
Op woens­dag 4 mei vindt in de Haar­lem­mer­hout het Her­den­kings­con­cert plaats en op don­der­dag 5 mei Bevrijdingspop.
In ver­band met deze eve­ne­men­ten zijn de parkeer­garages Dreef en Hout­plein beperkt toegankelijk:

Parkeergarage Dreef
Is niet bereikbaar:
- van woens­dag 4 mei 18.00 uur t/m vrij­dag 6 mei 01.00 uur (dat is dus na het ein­de van Bevrij­dings­pop op 5 mei)
- van vrij­dag 6 mei 10.00 uur tot 7 mei 02.00 uur.

In de nacht van 5 op 6 mei is parkeergarage Dreef dus toe­gan­ke­lijk tus­sen 01.00 en 10.00 uur.

Parkeergarage Hout­plein
Parkeergarage Hout­plein is van woens­dag 4 mei 07.00 uur t/m vrij­dag 6 mei 16.00 alleen bereik­baar via De Baan.