De volgende bijlagen moet u meesturen:

  Kopie geldig legitimatiebewijs van degene die verzorgd wordt;

  Kopie geldig legitimatiebewijs van de mantelzorger;

  Recente verklaring van huisarts, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere professionele instantie waaruit
  blijkt dat de aanvrager aangewezen is op mantelzorg. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden;

  Kopie van het kentekenbewijs deel 2 van de auto waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Powered by